Skip to content

 

Rol van een Enterprise architect?

Een Bedrijfs- of Enterprise architect heeft een cruciale rol in elke organisatie van vandaag en richt zicht op efficiëntie, groei, innovatie en duurzaamheid. 

De rol van een Enterprise architect binnen een organisatie is analoog aan die van een stedenbouwkundige architect binnen een stad. Een goed doordacht bestemmingsplan levert een stad op van grotere kwaliteit waarbij de beperkte ruimte optimaal wordt verdeeld over functies als wonen, werken, ontspannen, verkeer, milieu en waarbij rekening gehouden is met de te verwachten 

Naar analogie worden op basis van de behoeften van de medewerkers en klanten van de organisatie afspraken over de gewenste bedrijfsinrichting vastgelegd als architectuurprincipes en gebruiken bedrijfsarchitecten deze om te sturen naar een gewenste Enterprise architectuur en bedrijfsroadmap waardoor de strategische doelstellingen van de organisatie kunnen worden gerealiseerd.

Ontwerp-zonder-titel

Architecten bekijken het “totaalplaatje”

Als Enterprise architect kijken we naar een organisatie zelf, haar value chain en omgeving. Met de “outside-in” kijk in combinatie met de diverse interne perspectieven ontwerpen we de gewenste totale inrichting van een organisatie en brengen samenhang in beeld tussen mensen, processen, informatie en technologie.

Enterprise architectuur is een integrale, holistische manier van kijken naar de eigen bedrijfsinrichting om veranderingen die de strategische doelstellingen ondersteunt, concreet te maken en zo beheerst te veranderen. Er kan over initiatieven heen worden gestuurd. Architectuur maakt de impact helder en maakt scenario's voor de oplossingsrichting onderling vergelijkbaar.

Architectuur is niets anders dan het concreet maken van een gezamenlijk plan met daarin afspraken die gemaakt zijn over de nieuwe bedrijfs- en IT inrichting en het uiteindelijke resultaat waar de architectuur aan moet voldoen: het "totaalplaatje".

De pijlers van de Enterprise Architect

Visie & richting

Wij vertrekken vanuit of helpen bij het bepalen van een gedeelde toekomstvisie en de doelen. We ontwerpen een toekomstbestendige bedrijfs- en operating model op, waardoor het bedrijf beter in staat is om de veranderende klanten en markteisen het hoofd te bieden. Evalueer of je digitale disruptie wil ondergaan zelf disruptor wil worden !

Inrichten over de afdelingen heen en daarbuiten met aandacht voor de medewerkers

De bedrijfsvoering is vaak opgedeeld in disciplines, werken in silo’s. We zorgen ervoor dat verschillende afdelingen, medewerkers, ketenpartners, processen, informatie en systemen end-2-end op een efficiënte en effectieve samenwerken.

Hierdoor wordt voorkomen dat afdelingen tegenstrijdige doelen hebben of onnodig dubbele, manuele werkzaamheden uitvoeren, andere koers varen.

Ontwerpen van een wendbare en veerkrachtige Architectuur en realiseren van de Business Transformatie Roadmap

We zorgen ervoor dat de technologische landschap van het bedrijf op de juiste manier evolueert en aansluit op de nieuwste technologieën. Hierdoor blijft het bedrijf toekomstbestendig en in staat om nieuwe kansen te benutten.